DOPRAVNÝ ÚRAD

Osvedčenie o overení letovej spôsobilosti

Overenie letovej spôsobilosti sa vykonáva v súlade s podčasťou I nariadenia (EÚ) č. 1321/2014 v platnom znení.

Osvedčenie o overení letovej spôsobilosti (EASA formulár 15a alebo EASA formulár 15b alebo EASA formulár 15c) je platné iba s vydaným osvedčením letovej spôsobilosti EASA formulár 25 alebo EASA formulár 24.

Prvé osvedčenie o overení letovej spôsobilosti (ARC) vydáva DÚ/DCL súčasne s osvedčením letovej spôsobilosti  (CofA) (pre nové lietadlá, lietadlá z tretích krajín).
Pri importe lietadla z krajín EÚ musí mať toto lietadlo pri zápise lietadla do registra lietadiel platné ARC alebo musí mať odporúčaciu správu na vydanie ARC.
Pri importe lietadla z tretích krajín musí mať lietadlo platné exportné osvedčenie letovej spôsobilosti a musí mať odporúčaciu správu na vydanie ARC.

ARC sa vydáva/predlžuje na dobu jedného roka.

Postup vydávania/predlžovania ARC je uvedený v oznámení Dopravného úradu pre oprávnené organizácie riadiace zachovanie letovej spôsobilosti (CAMO) – Filetype iconzásady pri vydávaní/predlžovaní ARC.

Zoznam oprávnených CAMO
Súvisiace formuláre
Spôsob vyberania správnych poplatkov
Sadzobník správnych poplatkov

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia