DOPRAVNÝ ÚRAD

Overovanie letovej spôsobilosti

Overovanie letovej spôsobilosti EASA lietadiel môže vykonávať príslušne schválená organizácia podľa Časti M, Podčasti G alebo Časti CAMO alebo Časti CAO alebo príslušne schválené organizácie údržby podľa Časti 145 alebo Časti M, Podčasti F alebo nezávislý osvedčujúci personál po schválení Dopravným úradom.

Dopravný úrad môže na základe § 22 ods. 3 zákona 143/1998 poveriť právnickú osobu overovaním letovej spôsobilosti lietadiel Annex I zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky.

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia