DOPRAVNÝ ÚRAD

Výroba lietadiel v súlade s legislatívou EÚ

Schválená výrobná organizácia v súlade s legislatívou EÚ znamená, že je držiteľom povolenia na výrobu (POA – Production Organization Aprroval) vydaným v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č.748/2012. Nariadenie Komisie (EÚ) č.748/2012 stanovuje požiadavky pre výrobu lietadiel (EASA lietadlá) a ich komponentov, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v Článku 2 odsek 1. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2018/1139.

Nariadenie Komisie (EÚ) č.748/2012 definuje požiadavky pre:

  1. organizácie s povolením bez schválenia výrobnej organizácie (Časť 21 Podčasť F)
  2. organizácie s povolením na výrobu (Časť 21 Podčasť G)

Povolenia organizácie vyrábajúce v súlade s požiadavkami nariadenia Komisie (EÚ) č.748/2012 a príslušným orgánom členského štátu EU alebo Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (EASA – European Aviation Safety Agency) sú uznávané vo všetkých členských štátoch EÚ bez preukazovania ďalších požiadaviek.

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte odbor spôsobilosti lietadiel production@nsat.sk.

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia