DOPRAVNÝ ÚRAD

Výroba lietadiel v súlade s národnou legislatívou

Výrobu lietadiel v súlade s národnou  legislatívou môže vykonávať iba výrobná organizácia (NPOA – National Production Organisation Approval), ktorá má vydané povolenie Dopravným úradom v súlade s § 23 ods. 1 zákona č.143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a požiadavkami predpisu L-8 Letová spôsobilosť lietadiel. Povolenie sa vydáva pre Annex I lietadlá, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v odseku e), f), h) a i) Prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2018/1139.

Povolenie NPOA v súlade s národnou legislatívou je platné len na území Slovenskej republiky, je neprenosné a držiteľ povolenia v súlade rozsahom povolenia môže vyrábať výrobky leteckej techniky v zhode s typovým certifikátom (TC) vydaným Dopravným úradom. V prípade ak organizácia chce vyrábať lietadlá v zhode s typovým certifikátom vydaným iným štátom musí v súlade s odporúčaniami ICAO (International Civil Aviation Organization) požiadať príslušný orgán štátu o uznanie povolenia vydané Dopravným úradom.

V prípade ak chce organizácia získať povolenie NPOA musí byť schválená príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má hlavné miesto podnikania. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, odbor výroby a údržby je oprávnený v zmysle zákona č.143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) vydávať povolenia a vykonávať dohľad nad príslušne schválenými organizáciami, ktoré majú hlavné miesto podnikania na Slovensku.

Podmienkou pre prvé vydanie povolenia NPOA je podať žiadosť spolu s príručkou pre údržbu a uhradiť príslušný správny poplatok. Povolenie NPOA je možné vydať len pre lietadlá a ich komponenty, ktoré sú v súlade s odsekom e), f), h) a i) Prílohy I nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č.2018/1139, so zákonom č.143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a predpismi rady L. Postup dopravného úradu pre vydanie NPOA a následne jeho dozor.

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte odbor výroby a údržby production@nsat.sk.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia