DOPRAVNÝ ÚRAD

Exportné osvedčenie letovej spôsobilosti

Exportné osvedčenie letovej spôsobilosti sa vydáva v súlade so smernicou MDVRR SR č. 15/97 (predpis L8/A)  pre lietadlá, letecké motory a vrtule, ktoré sú vyvážané zo Slovenskej republiky do zahraničia.

Exportné osvedčenie letovej spôsobilosti  sa nevydáva pre lietadlá, motory ani vrtule podliehajúce legislatíve Európskej únie (EÚ) v prípade vývozu do členského štátu EÚ a do štátu, ktorý sa riadi legislatívou EÚ v oblasti civilného letectva.

Žiadateľ predkladá žiadosť o vydanie exportného osvedčenia letovej spôsobilosti na predpísanom tlačive Dopravného úradu.

Súvisiace formuláre

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia