DOPRAVNÝ ÚRAD

Postupy a formuláre

Aktuálne formuláre súvisiace s vydaním súhlasu pre výrobnou organizáciou podľa Časti 21 Podčasť F Nariadenie Komisie (EÚ) č.748/2012.

 

EASA formulár 60 používaný ako žiadosť o súhlas s výrobou. Filetype iconTU

EASA formulár 4 používaný ako žiadosť o schválenie menovaných osôb na vedúce pozície v organizácii. Filetype iconTU

Postup č. 4/2014: Postup Dopravného úradu na získanie písomného súhlasu na výrobu podľa nariadenia komisie (EÚ) č.748/2012, Časť 21, Podčasť F. Filetype iconTU

 

Upozornenie: V prípade ak žiadateľ o vydanie alebo zmenu povolenia nezaplatí príslušný správny poplatok, Dopravný úrad v zmysle zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) nezačne konanie.

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia