DOPRAVNÝ ÚRAD

Postupy a formuláre

Aktuálne formuláre súvisiace s výrobnou organizáciou schválenou podľa Časti 21 Podčasť G Nariadenie Komisie (EÚ) č.748/2012.

 

EASA formulár 50 používaný ako žiadosť o prvé vydanie povolenia. Filetype iconTU

EASA formulár 4 používaný ako žiadosť o schválenie menovaných osôb na vedúce pozície v organizácii. Filetype iconTU

EASA formulár 51  používaný ako žiadosť významnú zmenu alebo úpravu rozsahu a podmienok povolenia. Filetype iconTU

EASA formulár 1 Úradné osvedčenie o uvoľnení. Filetype iconTU

Postup Dopravného úradu č. 6/2018, Postup pre žiadateľov a držiteľov povolenia na výrobu v súlade s nariadením komisie (EÚ) č. 748/2012. Filetype iconTU

 

Upozornenie: V prípade ak žiadateľ o vydanie alebo zmenu povolenia nezaplatí príslušný správny poplatok, Dopravný úrad v zmysle zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) nezačne konanie.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia