DOPRAVNÝ ÚRAD

Schválené organizácie

Zoznam organizácii vykonávajúcich údržbu schválených podľa Časti 145 nariadenia Komisie (EÚ) č.1321/2014. Filetype iconTU

Zoznam organizácii
 číslo povolenia názov organizácie adresa ďalšie povolenia poznámky
SK.145.005 Letecké opravovne Trenčín, a.s. Legionárska 160, 911 04 Trenčín L-3-051/SK
SK.145.008 AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. Na letisko, Letisko Poprad-Tatry, 058 98 Poprad SK.MG.001; SK/019 (AOC); SK/019 (Aerial Works), L-3-046/SK; SK.ATO.04; SK.147.0004
SK.145.009 Kontainer-Servis, spol. s r.o. Poľná 14, 903 01 Senec
SK.145.011 Austrian Airlines Technik – Bratislava, s.r.o. Letisko M.R. Štefánika, Hangár C, 820 01 Bratislava 21
SK.145.015 Aeroengineers International, s.r.o. Jedľová 8597/2, 821 07 Bratislava
SK.145.016 TECH – MONT Helicopter company, s.r.o. Letecká 1656/39, 052 01 Spišská Nová Ves SK.MG.014; SK/041 (AOC); SK/002 (Aerial Works); SK.ATO.07; L-3-037/SK
SK.145.019 HELI Slovakia, s.r.o. Letisko M.R. Štefánika, Bratislava 823 18
SK.145.021 AirExplore, s.r.o. Kupeckého 3, 821 08 Bratislava SK.MG.026; SK/038 (AOC)
SK.145.024 Consolidated Aerospace Industries, s. r. o. Staničná 19, Bratislava 821 04
SK.145.026 AVION ALLIANCE, s.r.o. Ivanská cesta 30/B, Bratislava 821 04 SK.MG.043
SK.145.027 ATG Slovakia, s.r.o. Priemyselný park – Zajarčie 2801,  Trenčianska Turná 913 21
SK.145.029 Aviamate, s.r.o. Letisko Nitra – Janíkovce,        Dlhá 106, 949 07 Nitra
SK.145.031 TESTING SERVICE, s. r. o. Timravy 31, 036 01 Martin
SK.145.032 Go2Sky, spol. s r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava 2
SK.145.033 HELI COMPANY s.r.o. Vranovská 72
080 01 Prešov
SK.145.034 HBBH-Aviation & Engineering Services k.s. Ivanská cesta 83, 821 04 Bratislava

 

Zverejnené zoznamy sú informatívneho charakteru.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia