DOPRAVNÝ ÚRAD

Postupy a fromuláre

Aktuálne formuláre súvisiace s výrobnou organizáciou schválenou podľa zákona č.143/1998 Z.z..

 

Formulár F086-B/v2/ používaný ako žiadosť o prvé vydanie povolenia. Filetype iconTU

Formulár F085-B/v2/ používaný ako žiadosť o schválenie menovaných osôb na vedúce pozície v organizácii. Filetype iconTU

Formulár F087-B/v2/ používaný ako žiadosť významnú zmenu alebo úpravu rozsahu a podmienok povolenia. Filetype iconTU

Postup č. 5/2014: Postup Dopravného úradu na získanie povolenia na výrobu a ďalší dohľad podľa § 23 leteckého zákona.  Filetype iconTU

 

 

Upozornenie: V prípade ak žiadateľ o vydanie alebo zmenu povolenia nezaplatí príslušný správny poplatok, Dopravný úrad v zmysle zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) nezačne konanie.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia