DOPRAVNÝ ÚRAD

Program údržby

V súlade s platnou legislatívou musí mať každé lietadlo zapísané v registri lietadiel schválený program údržby. Program údržby musí obsahovať všetky pravidelné úlohy údržby, ktoré sa majú vykonať na lietadle a mal by byť vypracovaný na základe:

  • schválených dokumentov údržby (napr. MRB, MPD, Príručka pre údržbu (MM)),
  • platných predpisov (L 8, L 8/A, nariadenie (EÚ) č. 1321/2014 v platnom znení,
  • odporúčaní výrobcu a Dopravného úradu (napr. AD, servisné bulletiny).

Program údržby musí byť v súlade s pokynmi pre zachovanie letovej spôsobilosti vydanými:

  • držiteľom typového osvedčenia,
  • držiteľom doplnkového typového osvedčenia,
  • organizáciou, ktorá publikuje údaje v súlade s  Časťou 21, nariadenia (EÚ) č. 748/2012 v platnom znení a príslušným dozorným orgánom.

Filetype iconInformácia o programe údržby lietadiel podľa časti ML pre DÚ  alebo Filetype iconTU

Filetype iconŠtandardný program údržby

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia