DOPRAVNÝ ÚRAD

Žiadosti


Oprávnenia examinátora

Filetype iconF053-B_v2_Žiadosť-o-vydanie_rozšírenie-oprávnenia-examinátora-FEH_CREH
Filetype iconF054-B_v2_Žiadosť-o-vydanie_rozšírenie-oprávnenia-examinátoraFEA_CREA
Filetype iconF055-B_v2_Žiadosť-o-vydanie_rozšírenie-oprávnenia-examinátora-TREH-SFEH
Filetype iconF102-B_v2_Žiadosť o vydanie rozšírenie oprávnenia examinátora TRE_SFE_IR_ATPL

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia