DOPRAVNÝ ÚRAD

Formuláre, Žiadosti

Filetype icon5EASA formulár 19 – Žiadosť o prvé vydanie/zmenu/obnovu platnosti preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel

Filetype iconEASA form 19 – Application for initial/amendment/renewal of Part 66 Aircraft Maintenance Licence (AML) – engl. Version 

Filetype iconZápisník technika údržby – Logbook  (v prípade záujmu o logbook s možnosťou vypĺňania v PC, konaktujte prosím Odbor licencovania leteckeho personálu letecky.personal@nsat.sk)

Filetype iconPokyny pre vykazovanie praxe_TUL_(logbook)

  • od 1.10.2020 používať nový logbook
  • v prechodnom období k doklad základnej praxe využiť F394-B (v prípade záujmu o F394-B s možnosťou vypĺňania v PC, konaktujte prosím Odbor licencovania leteckeho personálu letecky.personal@nsat.sk)

Filetype iconF042-B_v5_Žiadosť o vydanie preukazu spôsobilosti ako náhrady za straten..

Filetype iconF116-B_v5-Žiadosť o vykonanie skúšky z teoretických vedomostí TÚL v súlade s časťou 66

Filetype iconF117-B_v3 Záväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí technika údržby lietadiel

Filetype iconF118-B_v4 Potvrdenie o skúsenostiach s údržbou necivilných lietadiel

Filetype iconF185-B_v3 Záväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí technika údržby lietadiel podľa predpisu L 1

Filetype iconF204-B_v3 Žiadosť o prvé vydanie, zmenu, obnovu platnosti, zápis typovej kvalifikácie do PS TÚL podľa L1

Filetype iconF 229-B_v3 Žiadosť o vykonanie skúšky podľa L 1

Filetype iconF341-B_v2 Žiadosť o udelenie zápočtu z modulov matematika a fyzika na získanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel

Filetype iconF393-B_v1 Základné zručnosti

Filetype iconF394-B_v2 Základná prax

Filetype iconF398-B_v1 Prax pre odstránenie obmedzení

Filetype iconF401-B_v1 Záväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí TÚL, kategória L

Filetype iconF402-B_v1 Záväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí TÚL, kategória B2L

 

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia