DOPRAVNÝ ÚRAD

Formuláre, Žiadosti

Filetype iconEASA formulár 19 – Žiadosť o prvé vydanie/zmenu/obnovu platnosti preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel

Filetype iconZápisník technika údržby – Logbook

Filetype iconF042-B_v4 Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu spôsobilosti

Filetype iconF116-B_v3 Žiadosť o vykonanie skúšky z teoretických vedomostí v súlade s časťou-66 na získanie preukazu spôsobilosti TÚL

Filetype iconF117-B_v3 Záväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí technika údržby lietadiel

Filetype iconF118-B_v3 Potvrdenie o skúsenostiach s údržbou necivilných lietadiel

Filetype iconF185-B_v3-Záväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí technika údržby lietadiel podľa predpisu L 1

Filetype iconF204-B_v2 Žiadosť o predĺženie platnosti a zápis typovej kvalifikácie do preukazu spôsobilosti TUL v súlade s L 1

Filetype iconF229-B_v2 Žiadosť o vykonanie skúšky podľa L 1

Filetype iconF341-B_v2 Žiadosť o udelenie zápočtu z modulov matematika a fyzika na získanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel

 

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia