DOPRAVNÝ ÚRAD

Formuláre, Žiadosti

Filetype iconEASA formulár 19 – Žiadosť o prvé vydanie/zmenu/obnovu platnosti preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel

Filetype iconPotvrdenie o skúsenostiach s údržbou necivilných lietadiel

Filetype iconZápisník technika údržby – Logbook

Filetype iconZáväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí technika údržby lietadiel (F-117)

Filetype iconŽiadosť o vykonanie skúšky z teoretických vedomostí v súlade s časťou-66 na získanie preukazu spôsobilosti technik údržby lietadiel (F-116)

Filetype iconŽiadosť o vystavenie duplikátu preukazu spôsobilosti (F-042)

Filetype iconF204-B_v1 Žiadosť o predĺženie platnosti a zápis typovej kvalifikácie do preukazu spôsobilosti TUL v súlade s L 1

Filetype iconF118-B_v2_Potvrdenie o skúsenostiach s údržbou necivilných lietadiel

 

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia