DOPRAVNÝ ÚRAD

Formuláre, Žiadosti

Filetype iconEASA formulár 12 – Žiadosť o vydanie/zmenu oprávnenia schválenia podľa Časti 147

Filetype iconEASA formulár 4 – Schválenie vedúcich pracovníkov

Filetype iconPoradný materiál pre analýzu koreňovej príčiny

Filetype iconZáznam o zmenách príručky alebo Filetype iconTU. Pokyny k záznamu o zmenách príručky. Filetype iconTU

Filetype iconVzor vypísaného záznamu o zmenách príručky

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia