DOPRAVNÝ ÚRAD

Zoznam poverených lekárov

Poverené zdravotnícke zariadenia (AeMC)

Rozsah osvedčenia:

- osvedčovanie zdravotnej spôsobilosti 1., 2. a 3. triedy, pre LAPL a osvedčovanie zdravotnej spôsobilosti palubných  sprievodcov v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011, nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/340, predpisu JAR-FCL 3 (Zdravotná spôsobilosť), predpisu L1, hlava 1 a hlava 6.

Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice 
Ústav leteckého lekárstva a preventívnej medicíny
Murgašova 1
040 86 Košice
Tel. 055 / 6130 751, fax: 055/6130 765 ,
email: oll@lvn.sk
Zodpovedný odborný zástupca: MUDr. Miroslav Pačuta

Poverení leteckí lekári (AME) – osvedčovanie zdravotnej spôsobilosti  1. triedy, 2. triedy, 3. triedy, pre LAPL a palubných sprievodcov.

- osvedčovanie zdravotnej spôsobilosti 1. a 2. triedy, pre LAPL a palubných sprievodcov v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011,

- osvedčovanie zdravotnej spôsobilosti 1. a 2. triedy v zmysle predpisu L1, hlava 1 a hlava 6

- osvedčovanie zdravotnej spôsobilosti 3. triedy v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/340

Č. osvedčeniaMenoPlatnosť osvedčenia doAdresaKontaktné údaje
SK/AME/001MUDr. Peter Daxner  31.12.2020SK.AeMC.001Letecká vojenská nemocnica, a.s.
Murgašova 1
040 86 Košice
Tel. 055 / 6130 751
fax: 055/6130 765
email: oll@lvn.sk
SK/AME/002MUDr. Miroslav Pačuta  31.12.2020SK.AeMC.001Letecká vojenská nemocnica, a.s.
Murgašova 1
040 86 Košice
Tel. 055 / 6130 751
fax: 055/6130 765
email: oll@lvn.sk
SK/AME/012MUDr. Jozef Sabo  31.12.2020SK.AeMC.001Letecká vojenská nemocnica, a.s.
Murgašova 1
040 86 Košice
Tel. 055 / 6130 751
fax: 055/6130 765
email: oll@lvn.sk

 

Rozsah osvedčenia:

- osvedčovanie zdravotnej spôsobilosti 2. triedy, pre LAPL a palubných sprievodcov v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011

- osvedčovanie zdravotnej spôsobilosti  2. triedy v zmysle predpisu L1, hlava 1 a hlava 6, JAR-FCL 3 (Zdravotná spôsobilosť).

Č. osvedčeniaMenoPlatnosť osvedčenia doAdresaKontaktné údaje
SK/AME/005MUDr. Tibor GUŠTAFÍK  31.12.2020Poliklinika JUH Trenčín
Halalovka 63
911 08 Trenčín
Mobil: 0905 606 552
poliklinikajuh@falck.sk
SK/AME/007MUDr. Ján KEHER  31.12.2020Chirurgické centrum, s.r.o.
Žiar nad Hronom
Tel.: 045/672 3850
fax: 045/672 2922
mobil: 0905/386 491
jan.keher@gmail.com
SK/AME/010MUDr. Juraj KUTARŇA, PhD.  31.12.2020Nemocnica s poliklinikou MEDISSIMO
Tematínska 5/A
851 05 Bratislava
Objednávanie pacientov
+421 911 044 729
mobil: 0903/785 070
kutarna.juraj@post.sk
SK/AME/009MUDr. Tibor LETKO  31.12.2020Ústredná vojenská nemocnica SNP, Považská 2,
034 01  Ružomberok
Tel.: 0910/555 765
tletko@gmail.com
SK/AME/006MUDr. Miloš MACH  31.12.2020Nemocnica sv. Michala, Satinského 1,
811 08 Bratislava
Tel.: 0903/752 697
milos.mach@nsmas.sk
SK/AME/008MUDr. Peter MIKEŠ, PhD.  31.12.2020Nemocnica sv. Michala, Satinského 1,
811 08 Bratislava
Mobil: 0905/479 300
petermikes@gmail.com
SK/AME/012MUDr. Jozef SABO  31.12.2020Nemocnica Košice-Šaca, a.s.
1. súkromná nemocnica
Lúčna 57
040 15 Košice -Šaca
Tel: 055/7234313
mobil:0903 690 757
jsabo@nemocnicasaca.sk
SK/AME/013MUDr. Peter ŽIAK, PhD  31.03.2021Očná klinika UNM
Kollárova 2
036 01 Martin
Tel: 0905 518 138
1ziakpeter@gmail.com

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia