DOPRAVNÝ ÚRAD

Teoretické skúšky – termíny

Termíny skúšok  teoretických vedomostí na rok 2023

Uvedené informácie k teoretickým skúškam UAS sa týkajú iba tých žiadateľov, ktorých žiadosti (tlačivá F- 283-B a F-182-B) na teoretické skúšky boli na Dopravný úrad doručené do 8. 8. 2023.

Noví žiadatelia o teoretické skúšky UAS použite formulár F-473-B a ohľadom ďalších informácií k organizácií skúšok kontaktujte oddelenie bezpilotného letectva a UTM.

Druh skúšky Letúny, Vrtuľníky, Vetrone, Balóny Technický a ostatný personál
Pilot ľahkých lietadiel LAPL*

Súkromný pilot PPL*

Pilot vetroňa SPL*

Pilot balóna BPL* 

Obchodný pilot CPL**

Dopravný pilot ATPL**

IR, CB-IR, BIR **

Bezpilotné lietadlo UAS*

Technik údržby lietadiel podľa Part 66

Technik údržby lietadiel podľa L 1

Palubný inžinier

Letecký navigátor

Dispečer letovej prevádzky

 

Január 16.01. – 27.01. 11.01. – 12.01.
Február 13.02. – 24.02. 08.02. – 09.02.
Marec 13.03. – 24.03. 08.03. – 09.03.
Apríl 17.04. -28.04. 12.04. – 13.04.
Máj 15.05. – 26.05. 10.05. – 11.05.
Jún 12.06. – 23.06. 07.06. – 08.06.
Júl 10.07. – 21.07. 26.07. – 27.07.
August 14.08. – 18.08. 09.08. – 10.08.
September 04.09. – 08.09.; 18.09. – 22.09. 27.09. – 28.09.
Október 09.10. – 20.10. 25.10. – 26.10.
November 06.11. – 10.11.; 20.11. – 24.11. 29.11. – 30.11.
December 04.12. – 15.12. 18.12. – 19.12.

Dopravný úrad si vyhradzuje právo na zmenu termínov teoretických skúšok.

 

* PONDELOK až PIATOK od 8:00 – 10:00 – PPL, SPL, LAPL, UAS

** PONDELOK až PIATOK od 10:00 – 14:30 – ATPL, CPL, IR

Overovanie teoretických vedomostí podľa časti 66 je v kompetencii organizácií s povolením na výcvik údržby.Dopravný úrad zverejňuje Filetype iconOznam pre žiadateľov o vykonanie teoretických skúšok na získanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/2014, časť 66.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia