DOPRAVNÝ ÚRAD

Teoretické skúšky – termíny

Termíny skúšok  teoretických vedomostí na rok 2024

Uvedené termíny skúšok pilotov UAS sa týkajú iba tých žiadateľov, ktorí vykonávajú teoretickú skúšku v súlade s národnou legislatívou a ktorých žiadosti boli na Dopravný úrad doručené do 8. 8. 2023. Po úspešnom absolvovaní teoretických skúšok sa prosím informujte o možnosti vykonania praktickej skúšky na adrese uav@nsat.sk

Noví žiadatelia o teoretické skúšky UAS podľa Vykonávacieho nariadenia EÚ 947/2019, použite prosím formulár Filetype iconF-473-B a ohľadom ďalších informácií k organizácií skúšok kontaktujte oddelenie bezpilotného letectva a UTM.

 

Druh skúšky Letúny, Vrtuľníky, Vetrone, Balóny Technický a ostatný personál
Pilot ľahkých lietadiel LAPL*

Súkromný pilot PPL*

Pilot vetroňa SPL*

Pilot balóna BPL* 

Obchodný pilot CPL**

Dopravný pilot ATPL**

IR, CB-IR(A)/EIR/  BIR(A) **

Bezpilotné lietadlo UAS*

Technik údržby lietadiel podľa Part 66

Technik údržby lietadiel podľa L 1

Dispečer letovej prevádzky

 

Január 15.01. – 26.01. 30.01. – 31.01.
Február 12.02. – 23.02. 27.02. – 28.02.
Marec 11.03. – 22.03. 25.03. – 26.03.
Apríl 15.04. – 26.04. 09.04. – 10.04.
Máj 13.05. – 24.05. 28.05. – 29.05.
Jún 10.06. – 14.06. 18.06. – 19.06.
Júl 15.07. – 19.07. 22.07. – 23.07.
August 12.08. – 16.08. 19.08. – 20.08.
September 09.09. – 13.09. 17.09. – 18.09.
Október 14.10. – 18.10. 22.10. – 23.10.
November 18.11. – 22.11. 25.11. – 26.11.
December 09.12. – 13.12. 16.12. – 17.12.

 

Dopravný úrad si vyhradzuje právo na zmenu termínov teoretických skúšok.

* PONDELOK až PIATOK od 8:00 – 10:00 – LAPL, PPL, SPL, BPL, UAS

** PONDELOK až PIATOK od 10:15 – 14:45 – ATPL, CPL, IR, CB-IR(A)/EIR, BIR(A)

Overovanie teoretických vedomostí podľa časti 66 je v kompetencii organizácií s povolením na výcvik údržby.Dopravný úrad zverejňuje Filetype iconOznam pre žiadateľov o vykonanie teoretických skúšok na získanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/2014, časť 66.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia