DOPRAVNÝ ÚRAD

Teoretické skúšky – termíny

Termíny skúšok  teoretických vedomostí na rok 2022

Druh skúšky Letúny, Vrtuľníky, Vetrone, Balóny Technický a ostatný personál
Pilot ľahkých lietadiel LAPL*

Súkromný pilot PPL*

Pilot vetroňa SPL*

Pilot balóna BPL* (Od 8.4.2020)

Obchodný pilot CPL**

Dopravný pilot ATPL**

IR, CB-IR **

Bezpilotné lietadlo UAS*

Technik údržby lietadiel podľa Part 66

Technik údržby lietadiel podľa L 1

Palubný inžinier

Letecký navigátor

Dispečer letovej prevádzky

 

Január 10.01. – 21.01. 24.01. – 25.01.
Február 07.02. – 18.02. 21.02. – 22.02.
Marec 07.03. – 18.03. 21.03. – 22.03.
Apríl 04.04. – 08.04.; 25.04. – 29.04. 25.04. – 26.04.
Máj 09.05. – 20.05. 24.05. – 25.05.
Jún 06.06. – 17.06. 20.06. – 21.06.
Júl 11.07. – 22.07. 25.07. – 26.07.
August 08.08. – 19.08. 22.08. – 23.08.
September 05.09. – 09.09.; 19.09. – 23.09. 26.09. – 27.09.
Október 10.10. – 21.10. 24.10. – 25.10.
November 07.11. – 11.11.; 21.11. – 25.11. 14.11. – 15.11.
December 05.12. – 16.12. 01.12. – 02.12.

* PONDELOK až PIATOK od 8:00 – 10:00 – PPL, SPL, LAPL, UAS

** PONDELOK až PIATOK od 10:00 – 14:30 – ATPL, CPL, IR

Overovanie teoretických vedomostí podľa časti 66 je v kompetencii organizácií s povolením na výcvik údržby.Dopravný úrad zverejňuje Filetype iconOznam pre žiadateľov o vykonanie teoretických skúšok na získanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/2014, časť 66.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia