DOPRAVNÝ ÚRAD

Výcvikové organizácie pre riadiacich letovej prevádzky

ORGANIZÁCIAČÍSLO OSVEDČENIA[1]VYDANÉ ROZHODNUTÍM Č.ZO DŇAPOZNÁMKA
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, so sídlom Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 216, IČO: 35 778 458SVK ATCO.TO/0117262/2015/OLNS-001-3566508.10.2015Všetky druhy výcviku
Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, so sídlom Rampová 7, 041 21 Košice, IČO: 00 397 610SVK ATCO.TO/0217263/2015/OLNS-001-3566608.10.2015Základný výcvik
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, so sídlom Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO: 30 845 572 – Veliteľstvo vzdušných síl OS SR, so sídlom Jána Jiskru10, 960 01 ZvolenSVK ATCO.TO/0317264/2015/OLNS-001-3566708.10.2015Výcvik na stanovišti, Pokračovací výcvik

 

 

[1] Osvedčenia vydané v súlade s článkom 8 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/340 z 20.februára 2015, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa preukazov a osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 a zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011

Filetype iconOsvedčenie SVK ATCO.TO/01

Filetype iconOsvedčenie SVK ATCO.TO/02

Filetype iconOsvedčenie SVK ATCO.TO/03

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia