DOPRAVNÝ ÚRAD

Výcvikové organizácie pre riadiacich letovej prevádzky

Organizácia Číslo osvedčenia Vydané rozhodnutím Dopravného úradu č.: Zo dňa Poznámka
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky,štátny podnik, Ivanská cesta 93, Bratislava 823 07, IČO: 35 778 458 SVK ATCO.TO/01 17262/2015/OLNS-001-35665 08.10.2015 Všetky druhy výcviku

 

[1] Osvedčenia vydané v súlade s článkom 8 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/340 z 20.februára 2015, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa preukazov a osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 a zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011

Filetype iconOsvedčenie SVK ATCO.TO/01

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia