DOPRAVNÝ ÚRAD

Výcvikové organizácie pre riadiacich letovej prevádzky

Organizácia Číslo osvedčenia Vydané rozhodnutím Dopravného úradu č.: Zo dňa Poznámka
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky,štátny podnik, Ivanská cesta 93, Bratislava 823 07, IČO: 35 778 458 SVK ATCO.TO/01 17262/2015/OLNS-001-35665 08.10.2015 Všetky druhy výcviku
Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, so sídlom Rampová 7, 041 21 Košice, IČO: 00 397 610 SVK ATCO.TO/02 17263/2015/OLNS-001-35666 08.10.2015

 

Základný výcvik

 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, so sídlom Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO: 30 845 572, Veliteľstvo vzdušných síl OS SR, so sídlom Jána Jiskru 10, 960 01 Zvolen SVK ATCO.TO/03 17264/2015/OLNS-001-35667 08.10.2015 Výcvik na stanovišti, Pokračovací výcvik

 

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, so sídlom Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 37910337 SVK ATCO.TO/04 03155/2020/OLNS-10-10000/VŠ 9. 3. 2020 Výcvik pre kvalifikačnú kategóriu

APS, ADI

 

[1] Osvedčenia vydané v súlade s článkom 8 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/340 z 20.februára 2015, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa preukazov a osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 a zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011

Filetype iconOsvedčenie SVK ATCO.TO/01

Filetype iconOsvedčenie SVK ATCO.TO/02

Filetype iconOsvedčenie SVK ATCO.TO/03

Filetype iconOsvedčenie SVK ATCO.TO_04

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia