DOPRAVNÝ ÚRAD

Letové simulátory

Informácie o osvedčovaní letových simulátorov (FSTD) budú na stránku Dopravného úradu doplnené v krátkom čase. 

Zatiaľ inšpektori Dopravného úradu poskytnú potrebné informácie v rámci vopred dohodnutej konzultácie na pôde Dopravného úradu.

Dopravný úrad pri osvedčovaní FSTD postupuje v zmysle CS – FSTD(A), CS – FSTD(H), a Podčasti FSTD, Časti ORA nariadenia Komisie (EU) č. 1178/2011.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia