DOPRAVNÝ ÚRAD

Predpisy

Filetype iconČlenenie nariadenia (EÚ) č. 1178/2011

Filetype iconNariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 a príslušné platné prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu (AMC), poradenský materiál (GM) a certifikačné špecifikácie (CS)

Aktuálne znenia nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/340

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia