DOPRAVNÝ ÚRAD

Predpisy

Členenie nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 – nájdete Filetype icontu

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 a príslušné platné prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu (AMC), poradenský materiál (GM) a certifikačné špecifikácie (CS) – nájdete Filetype icontu

Aktuálne znenia nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/340 nájdete tu

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia