DOPRAVNÝ ÚRAD

Informácie pre žiadateľov

Filetype iconPostupy pre žiadateľov o vydanie osvedčenia ATO

Filetype iconZavedenie systému technického denníka v ATO

Filetype iconPokračovanie vo výcviku v inej ATO

Filetype iconPostup v kurzoch diaľkového vzdelávenia

Filetype iconUplatňovanie prílohy č. V, VI a VII nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (ďalej len „nariadenie Komisie(EU)č.965/2012) v prevádzke organizácií poskytujúcich výcvik pilotov (ATO a RF)

Filetype iconInformácia pre ATO / DTO týkajúca sa R/T oprávnení

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia