DOPRAVNÝ ÚRAD

Žiadosti

Formuláre a žiadosti na získanie/predĺženie/obnovu boli presunuté do časti Examinátori

Žiadosť je možné podať:

  • písomne v listinnej podobe (poštou alebo osobne na podateľni Dopravného úradu),
  • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Takáto žiadosť s príslušnými prílohami musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.
  • emailom (elektronická podoba bez autorizácie podľa osobitného predpisu). Takéto podanie je potrebné do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe cez portál slovensko.sk. Dopravný úrad na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

Filetype iconDokumenty potrebné doručiť na Dopravný úrad na získanie typovej alebo triednej kvalifikačnej kategórie do preukazu spôsobilosti pilota


Teoretické skúšky

Filetype iconF028-B_v8 Záväzná prihláška na skúšky teoretických vedomostí 
Filetype iconF029-B_v5 Odvolanie voči priebehu skúšky a otázkam
Filetype iconF182-B_v5 Záväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí UAS
Filetype iconF283-B_v7_Žiadosť o vykonanie skúšky teoretických vedomostí
Záväzná prihláška na skúšky z teoretických vedomostí UAS – link na stránku bezpilotné letectvo

Preukazy 

Filetype iconF042-B_v5_Žiadosť o vydanie preukazu spôsobilosti ako náhrady za straten..
Filetype iconF049-B_v6 Žiadosť o transfer preukazu spôsobilosti
Filetype iconF059-B_v4 Žiadosť o zmenu mena/adresy v preukaze spôsobilosti 
Filetype iconF075-B_v4 Žiadosť – prevod národného PS v súlade s časťou FCL_vydanie PS v súlade s časťou FCL – JAR-FCL
Filetype iconF081_v14 žiadosť o vydanie-zápis preukazu-kvalifikácie
Filetype iconF110-B_v2 Žiadosť o zrušenie obmedzenia pre FI podľa časti FCL 910.FI
Filetype iconF146-B_v4 Overovanie letových skúsenosti na vydanie ATPL(A)
Filetype iconF175-B_v4 Žiadosť o predĺženie PS podľa L1 (PVB PI LN DLP)
Filetype iconF449-B_v1 Žiadosť o validáciu_konverziu_uznanie PS
Filetype iconF495-B_v1 Žiadosť o zrušenie obmedzenia pre FI(S) podľa časti SFCL.350

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia