DOPRAVNÝ ÚRAD

Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť

Doba platnosti zdravotnej spôsobilosti

nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011

nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/340

Zdravotná spôsobilosťPožiadavkyDoba platnosti
do 40 do 50do 6060+
1. triedaMED.A.45 (a) (1)

MED.A.45 (a) (2)(ii)

12 mes.12. mes.12. mes.6 mes.
1. trieda*MED.A.45 (a)

(1)MED.A.45 (a) (2)(i)

12 mes.6 mes.6 mes.6 mes.
2. triedaMED.A.45 (a)(3)60 mes.24 mes.12 mes.12 mes.
LAPLMED.A.45 (a)(4)60 mes.24 mes.24 mes.24 mes.
3. triedaATCO.MED.A.04524 mes.12. mes.12. mes.12. mes.
palubný sprievodcaMED.C.005 (c)60 mes.60 mes.60 mes.60 mes.

* Platnosť osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pre držiteľov preukazov spôsobilosti, ktorí sa podieľajú na letoch komerčnej leteckej dopravy s pasažiermi na jednopilotných letúnoch.

 

Filetype iconPreukaz spôsobilosti a zdravotná spôsobilosť

Druh preukazu spôsobilostiPožadovaná trieda zdravotnej spôsobilosti
Európsky preukaz spôsobilosti
obchodný pilot letúnov/vrtuľníkov
dopravný pilot letúnov/vrtuľníkov
pilot viacčlennej posádky – letún
1. trieda
súkromný pilot letúnov/vrtuľníkov2. trieda
pilot ľahkých lietadielosvedčenie zdrav. spôsobilosti pre LAPL
palubný sprievodcalekárska správa palubného sprievodcu
riadiaci letovej prevádzky3. trieda
Národný preukaz spôsobilosti 
obchodný pilot letúnov/vrtuľníkov
dopravný pilot letúnov/vrtuľníkov
pilot viacčlennej posádky – letún
1. trieda
súkromný pilot letúnov/vrtuľníkov2. trieda
Palubný inžinier1. trieda
Letecký navigátor1. trieda
Pilot vetroňov2. trieda
Pilot voľných balónov2. trieda

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia