DOPRAVNÝ ÚRAD

Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť

Filetype iconPreukaz spôsobilosti a zdravotná spôsobilosť

Druh preukazu spôsobilostiPožadovaná trieda zdravotnej spôsobilosti
Európsky preukaz spôsobilosti pilota
obchodný pilot letúnov/vrtuľníkov
dopravný pilot letúnov/vrtuľníkov
pilot viacčlennej posádky – letún
1. trieda
súkromný pilot letúnov/vrtuľníkov2. trieda
Národný preukaz spôsobilosti pilota
obchodný pilot letúnov/vrtuľníkov
dopravný pilot letúnov/vrtuľníkov
pilot viacčlennej posádky – letún
1. trieda
súkromný pilot letúnov/vrtuľníkov2. trieda
Palubný inžinier1. trieda
Letecký navigátor1. trieda
Pilot vetroňov2. trieda
Pilot voľných balónov2. trieda
Riadiaci letovej prevádzky3. trieda

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia