DOPRAVNÝ ÚRAD

Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť

Doba platnosti zdravotnej spôsobilosti

nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011

nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/340

Zdravotné spôsobilosti
Zdravotná spôsobilosť Požiadavky Doba platnosti
do 40 do 50 do 60 60+
1. trieda MED.A.45 (a) (1)

MED.A.45 (a) (2)(ii)

12 mes. 12. mes. 12. mes. 6 mes.
1. trieda* MED.A.45 (a)

(1)MED.A.45 (a) (2)(i)

12 mes. 6 mes. 6 mes. 6 mes.
2. trieda MED.A.45 (a)(3) 60 mes. 24 mes. 12 mes. 12 mes.
LAPL MED.A.45 (a)(4) 60 mes. 24 mes. 24 mes. 24 mes.
3. trieda ATCO.MED.A.045 24 mes. 12. mes. 12. mes. 12. mes.
palubný sprievodca MED.C.005 (c) 60 mes. 60 mes. 60 mes. 60 mes.

* Platnosť osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pre držiteľov preukazov spôsobilosti, ktorí sa podieľajú na letoch komerčnej leteckej dopravy s pasažiermi na jednopilotných letúnoch.

Filetype iconPreukaz spôsobilosti a zdravotná spôsobilosť

Požadované triedy zdravotnej spôsobilosti
Druh preukazu spôsobilosti Požadovaná trieda zdravotnej spôsobilosti
Európsky preukaz spôsobilosti
obchodný pilot letúnov/vrtuľníkov (CPL)
dopravný pilot letúnov/vrtuľníkov (ATPL)
pilot viacčlennej posádky – letún (MPL)
1. trieda
súkromný pilot letúnov/vrtuľníkov (PPL) 2. trieda
pilot vetroňov (SPL) osvedčenie zdrav. spôsobilosti pre LAPL

2.trieda- na účely obchodnej prevádzky vetroňov

pilot balónov (BPL) osvedčenie zdrav. spôsobilosti pre LAPL

2. trieda- na účely obchodnej osobnej leteckej dopravy balónom alebo obchodnej prevádzky inej ako obchodná osobná letecká doprava balónom, pričom na palube sú viac ako 4 osoby

pilot ľahkých lietadiel (LAPL) osvedčenie zdrav. spôsobilosti pre LAPL
palubný sprievodca (CC) lekárska správa palubného sprievodcu
riadiaci letovej prevádzky (ATCOL) 3. trieda
Národný preukaz spôsobilosti 
obchodný pilot letúnov/vrtuľníkov (CPL)
dopravný pilot letúnov/vrtuľníkov (ATPL)
pilot viacčlennej posádky – letún (MPL)
1. trieda
súkromný pilot letúnov/vrtuľníkov (PPL) 2. trieda
Palubný inžinier (PI) 2. trieda
Letecký navigátor (LN) 2. trieda

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia