DOPRAVNÝ ÚRAD

Informácie pre poverené zdravotnícke zariadenia(AeMC)/a poverených lekárov (AME)

Filetype iconPostup_DÚ_pre_činnosť_AeMC_AME

Filetype iconPostup DÚ na požiadavky na výcvikové kurzy AME

Filetype iconVybavenie ambulancií AME/AeMC

Formuláre k letecko-lekárskym vyšetreniam (Nariadenie 1178/2011 (časť MED) a 2015/340 (časť ATCO.MED))

Filetype iconSpráva – lekárske vyšetrenie

Filetype iconSpráva – Letecko-lekárske ORL vyšetrenie

Filetype iconSpráva – Letecko-lekárske oftalmologické vyšetrenie

Formuláre k letecko-lekárskym vyšetreniam (národné preukazy spôsobilosti podľa L1)

Filetype iconŽiadosť o letecko lekárske vyšetrenie na posúdenie zdravotnej spôsobilosti podľa L1

Filetype iconSpráva o lekárskom vyšetrení podľa L1

Filetype iconLetecko-lekárske ORL vyšetrenie podľa L1

Žiadosti o poverenia AeMC / AME

Filetype iconF151-B_v6_Poverenie AME- Žiadosť o získanie, predĺženie platnosti, rozšírenie, zmenu osvedčenia

Filetype iconF209-B_v3_Žiadosť o osvedčenie povereného zdravotníckeho zariadenia (AeMC)

Filetype iconZískanie osvedčenia AME

Filetype iconZískanie osvedčenia_AeMC

Filetype iconZmeny osvedčenia AME

Filetype iconPlatnosť osvedčenia AME

Filetype iconPlatnosť osvedčení AeMC

Formuláre k činnosti AeMC, AME

Filetype iconF071_B_v3_Výkaz činnosti AME

Filetype iconF126-B_Oboznámenie s kódmi obmedzení zdravotnej spôsobilosti 1. a 2. triedy a LAPL

 

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia