DOPRAVNÝ ÚRAD

Informácie pre poverené zdravotnícke zariadenia(AeMC)/a poverených lekárov (AME)

Filetype iconPostup DÚ pre činnosť AeMC a AME

Filetype iconPostup DÚ na požiadavky na výcvikové kurzy v oblasti leteckeho lekárstva

Filetype iconVybavenie ambulancií AME/AeMC

Filetype iconZískanie osvedčenia AME

Filetype iconZískanie osvedčenia AeMC

Filetype iconPlatnosť-osvedčenia-AME, AeMC

Filetype iconZmeny osvedčenia AME

Formuláre k letecko-lekárskym vyšetreniam (Nariadenie 1178/2011 (časť MED) a 2015/340 (časť ATCO.MED))

Filetype iconŽiadosť o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti

Filetype iconSpráva – lekárske vyšetrenie

Filetype iconSpráva – Letecko-lekárske ORL vyšetrenie

Filetype iconSpráva – Letecko-lekárske oftalmologické vyšetrenie

Filetype iconSpráva – lekárska prehliadka žiadateľa – LAPL

Filetype iconF367-B_v2 Informovaný súhlas dotknutej osoby v súlade s ARA.MED.150_2

Formuláre k letecko-lekárskym vyšetreniam (národné preukazy spôsobilosti podľa L1)

Filetype iconŽiadosť o letecko lekárske vyšetrenie na posúdenie zdravotnej spôsobilosti podľa L1

Filetype iconSpráva o lekárskom vyšetrení podľa L1

Filetype iconLetecko-lekárske ORL vyšetrenie podľa L1

Žiadosti o poverenia AeMC / AME

Filetype iconF151-B_v7_Žiadosť o osvedčenie povereného lekára (AME)

Filetype iconF209-B_v3_Žiadosť o osvedčenie povereného zdravotníckeho zariadenia (AeMC)

Filetype iconF266-B_v2  Žiadosť o schválenie prevádzkových priestorov AME

Filetype iconF268-B_v2 Žiadosť o schválenie prevádzkových priestorov a materiálno-technické vybavenie AeMC

Formuláre k činnosti AeMC, AME

Filetype iconF071-B_v3 – Výkaz činnosti AME

Filetype iconF126-B_v5 – Oboznámenie s kódmi obmedzení zdravotnej spôsobilosti I. a II. triedy a LAPL 

Filetype iconF347-B_v3 Informovaný súhlas povereného leteckého lekára na spracúvanie osobných údajov

Filetype iconF362-B_v2- Kontrolný zoznam pre AME k vykonaniu vyšetrenia

Filetype iconF365-B_v3 – Žiadosť o presun zdravotných záznamov

Filetype iconF388-B_v1 – Formulár AME_AeMC v prípade postúpenia prípadu posudkovému lekárovi

Filetype iconF445-B-v1-Oznámenie o zamietnutí vydania OZS

 

 

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia