DOPRAVNÝ ÚRAD

Formuláre

 


Všeobecné

Filetype iconF448-B_v3_Oznámenie Examinátora pred skúškou
Filetype iconF097-B_v2 Správa examinátora o neúspešnej skúške

Jednopilotné lietadlá

Filetype iconF036-B_v3 Žiadosť o praktickú skúšku a správa z prakt.skúšky pre PPL(A),LAPL(A)
Filetype iconF037-B  v6_Žiadosť o praktickú skúšku a správa z praktickej skúšky pre CR alebo TR/IR
Filetype iconF092-B_v2_Žiadosť a praktická skúška správa CPL(A)
Filetype iconF099-B_v2_Žiadosť o predĺženie obnovu a správa o predĺžení obnove platnosti osvedčenia FIA_FIH_CRI
Filetype iconF-100-B_v4 Žiadosť a správa z praktickej skúšky na získanie IR (A)
Filetype iconF180-B_v6_SK_HODNOTENIE SPÔSOBILOSTI INŠTRUKTORA_Správa examinátora
Filetype iconF228-B_v1_Administratívne predĺženie kvalifikačnej kategórie

Viacpilotné lietadlá

Filetype iconF052-B_v10 Žiadosť a správa z výcviku a praktickej skúšky na získanie predĺženie a obnovu ATPL, MPL, typ. kval. kategórie
Filetype iconF165_v4-Žiadosť o predĺženie, obnovu TRI
Filetype iconF451-B_v1_TRE(A) SFE(A) Assessment of competence report form

Vrtuľníky

Filetype iconF056-B_v2_Žiadosť o praktickú skúšku a správa z praktickej skúšky PPLH
Filetype iconF111-B_v2 Žiadosť o praktickú skúšku a správa z praktickej skúšky CPL(H)
Filetype iconF141-B_v2_Žiadosť a správa z výcviku a praktickej skúšky na získanie, predĺženie a obnovu – ATPL (H), MPL, TK, IR 

Vetrone

Filetype iconF464-B_v2 Žiadosť a správa_ Hodnotenie spôsobilosti FI(S)
Filetype iconF465-B_v1 – Žiadosť a správa_ Praktická skúška_vetroň

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia