DOPRAVNÝ ÚRAD

Teoretické skúšky

Žiadateľ ktorý žiada o vydanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa nariadenia Komisie (ES) č.1321/2014 prílohy III (Časť66) postupuje podľa Postupu č. 15/2019 : Filetype iconPostupy pre žiadateľov na prvé vydanie, zmenu, predĺženie, obnovu, zrušenie, pozastavenie a odmedzenie preukazu spôsobilosti technikov údržby lietadiel a na realizáciu ustanovení Nariadenia Komisie (EÚ) 1321/2014 v platnom znení, Príloha III (časť ) vydaným Dopravným úradom.

Filetype iconSkúšky z teoretických vedomostí podľa nariadenia 1321/2014, časť 66

Termíny skúšok z teoretických vedomostí na rok 2020

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia