DOPRAVNÝ ÚRAD

Predpisy

Bližšie informácie o legislatíve v oblasti civilného letectva je možné nájsť na tejto stránke.

Úplné znenie nariadenia 1178/2011 nájdete na tejto stránke.
Rozhodnutia riaditeľa EASA sú zverejnené na tejto stránke.

Filetype iconZmeny v implementácii nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178//2011

Filetype iconČlenenie Nariadenia Komisie (EÚ) 1178-2011

Filetype iconAplikácia Nariadenia Komisie (EÚ) 1178-2011 v platnom znení v Slovenskej republike

Filetype iconNariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 a príslušné platné prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu (AMC), poradenský materiál (GM) a certifikačné špecifikácie (CS)

Filetype iconPostup DÚ pre implementáciu PBN

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia