DOPRAVNÝ ÚRAD

Predpisy

Na tejto stránke je možné nájsť bližšie informácie o legislatíve v oblasti civilného letectva.

Na tejto stránke nájdete úplné znenie nariadenia 1178/2011
Na tejto stránke sú zverejnené Rozhodnutia riaditeľa EASA .

Na tejto stránke nájdete informácie k členeniu nariadenia 1178/2011 a zmenách 

 

Automatické uznávanie platnosti preukazu spôsobilosti

 

V zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1178/2011 ustanovenia FCL.045 písm. e) pilot, ktorý chce lietať mimo územia Únie v lietadle registrovanom v inom členskom štáte než v tom, ktorý vydal preukaz spôsobilosti letovej posádky, musí mať so sebou v písomnej alebo elektronickej forme najnovšie vydanie dodatku ICAO s odkazom na evidenčné číslo dohody ICAO, v ktorej sa potvrdzuje automatické uznávanie platnosti preukazov spôsobilosti.

 

Aktuálny dodatok ICAO je publikovaný na EASA webovej stránke Filetype iconTU:

Automatické uznanie platnosti“ je prijatie, bez formalít, preukazu spôsobilosti člena letovej posádky zmluvným štátom ICAO uvedeným v dodatku ICAO, ktorý bol vydaný v danom štáte v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru (článok 2 bod 22b nariadenia č. 1178/2011).

„Dodatok ICAO“ je dodatok k preukazu spôsobilosti člena letovej posádky, ktorého platnosť sa automaticky uznala a ktorý bol vydaný v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru, uvedený v položke XIII preukazu spôsobilosti člena letovej posádky.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia