DOPRAVNÝ ÚRAD

Predpisy

Na tejto stránke je možné nájsť bližšie informácie o legislatíve v oblasti civilného letectva.

Na tejto stránke nájdete úplné znenie nariadenia 1178/2011
Na tejto stránke sú zverejnené Rozhodnutia riaditeľa EASA .

Na Filetype icontejto stránke nájdete informácie k automatickému uznávaniu platnosti preukazov spôsobilosti.

„Automatické uznanie platnosti“ je prijatie, bez formalít, preukazu spôsobilosti člena letovej posádky zmluvným štátom ICAO uvedeným v dodatku ICAO, ktorý bol vydaný v danom štáte v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia