DOPRAVNÝ ÚRAD

Získanie preukazu spôsobilosti

Preukaz spôsobilosti technika údržby podľa Part-66 Žiadateľ, ktorý žiada o vydanie preukazu spôsobilosti technika lietadiel pre osvedčujúci personál údržby, ktorý je zodpovedný za vystavenie osvedčenia o uvoľňovaní do prevádzky  pre letúny a vrtuľníky s maximálnou vzletovou hmotnosťou 5 700kg a vyššou, používané v obchodnej leteckej doprave, postupuje podľa požiadaviek, ktoré sú stanovené v prílohe III (Časť 66) nariadenia Komisie (ES) č. 1321/2014

Preukaz spôsobilosti technika údržby  podľa L1 Žiadateľ musí splniť požiadavky Hlavy 4 ust. 4.2 uvedeného predpisu.

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia