DOPRAVNÝ ÚRAD

Formuláre, Žiadosti, Protokoly (ATCO)

FORMULÁRE

Filetype iconF042-B_v4 Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu spôsobilosti

Filetype iconF059-B_v4 Žiadosť o zmenu mena/adresy v preukaze spôsobilosti  (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF061-B_v8 Žiadosť o vydanie_predĺženie_obnovu_zmenu PS ATCOL_STATCOL (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF066-B_v3 Žiadosť o vykonanie záznamu v osobnej zložke ATCO (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF387-B Žiadosť o transfer preukazu ATCOL_STATCOL

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia