DOPRAVNÝ ÚRAD

Formuláre, Žiadosti, Protokoly (ATCO)

FORMULÁRE

Filetype iconF042-B_v4 Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu spôsobilosti

Filetype iconF059-B_v4 Žiadosť o zmenu mena/adresy v preukaze spôsobilosti

Filetype iconF060-B_v5 Žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti PS žiaka riadiaceho letovej prevádzky, kvalifikačnej kategórie a doložky (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF061-B_v5_Žiadosť o vydanie_predĺženie_obnovu PS riadiaceho LP(ATCOL) (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

 

Filetype iconvykřičník

Elektronické predkladanie žiadosti

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia