DOPRAVNÝ ÚRAD

Formuláre, Žiadosti, Protokoly (ATCO)

FORMULÁRE

Filetype iconF060 B V4 Žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti/preukazu spôsobilosti študenta – ATCO, kvalifikačnej kategórie a doložky (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconF061 B V4 – Žiadosť o vydanie/predĺženie/obnovenie preukazu spôsobilosti riadiaceho letovej prevádzky (ATCOL), kvalifikačnej kategórie a doložky (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Filetype iconŽiadosť o zmenu mena, adresy v preukaze spôsobilosti

Filetype iconŽiadosť o vydanie duplikátu preukazu spôsobilosti 

Filetype iconvykřičník

Elektronické predkladanie žiadosti

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia