DOPRAVNÝ ÚRAD

Formuláre, Žiadosti (ATO)

Formuláre

Filetype iconOdporučenie ATO k skúškam – vzor

Filetype iconOznámenie o začatí výcviku – vzor

Filetype iconZáznam na výučbe teoretických vedomostí – vzor

 

Žiadosti

Filetype iconF039-B_v5 Žiadosť o vydanie osvedčenia ATO

Filetype iconF067-B_v8 Posúdenie výcvikového programu ATO

Filetype iconF069-B_v5 Posúdenie personálu ATO

Filetype iconF098-B_v2_Žiadosť a správa o hodnotení spôsobilosti pre FI IRI CRI (schválená vycvikova org.)

Filetype iconF289-B_v2 Riadenie organizácie schválenej na výcvik

Filetype iconF344-B_v1 Žiadosť o zmenu osvedčenia ATO

Filetype iconÚdaje na posúdenie finančného hodnotenia schválenej výcvikovej organizácie

Filetype iconOznámenie zmien v ATO nevyžadujúcich si predchádzajúce schválenie Dopravného úradu

Filetype iconŽiadosť o schválenie výcvikového programu leteckej školy (v zmysle L-1)

Filetype iconŽiadosť o vydanie/zmenu osvedčenia leteckej školy (v zmysle L-1)

Filetype iconF159-B_v3 Posúdenie prevádzkovej príručky ATO

Filetype iconF412- B_v1 Žiadosť o posúdenie lietadla a vydanie povolenia na použitie na výcvik v ATO/DTO

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia