DOPRAVNÝ ÚRAD

Formuláre, Žiadosti (ATO)

Formuláre

Filetype iconOdporučenie ATO k skúškam – vzor

Filetype iconOznámenie o začatí výcviku – vzor

Filetype iconZáznam na výučbe teoretických vedomostí – vzor

 

Žiadosti

Filetype iconF039-B_v5 Žiadosť o vydanie osvedčenia ATO

Filetype iconF067_Žiadosť o schválenie_zmenu výcvikového programu organizácie  ATO

Filetype iconF069-B v4 Posúdenie prijateľnosti nominovaných osôb a FI v ATO

Filetype iconF289-B_v2 Riadenie organizácie schválenej na výcvik

Filetype iconF344-B_v1 Žiadosť o zmenu osvedčenia ATO

Filetype iconÚdaje na posúdenie finančného hodnotenia schválenej výcvikovej organizácie

Filetype iconOznámenie zmien v ATO nevyžadujúcich si predchádzajúce schválenie Dopravného úradu

Filetype iconŽiadosť o schválenie výcvikového programu leteckej školy (v zmysle L-1)

Filetype iconŽiadosť o vydanie/zmenu osvedčenia leteckej školy (v zmysle L-1)

Filetype iconŽiadosť o schválenie prevádzkovej príručky a OMM

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia