DOPRAVNÝ ÚRAD

Definície

PojemDefinícia
EASAEurópska agentúra pre bezpečnosť letectva
LAPL(S)Preukaz spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel na vetrone
SPLPreukaz spôsobilosti súkromného pilota vetroňov
FI(S)Letový inštruktor (vetrone)
Vetroň

(Sailplane )

Lietadlo ťažšie ako vzduch, pri ktorom vztlak potrebný na let vykonávajú aerodynamické sily na jeho nepohyblivých nosných plochách a ktorého voľný let nie je závislý od motora.
Motorový vetroň

(Powered sailplane)

Lietadlo vybavené jedným alebo viacerými motormi, ktoré má s nepracujúcimi motormi vlastnosti vetroňa.

Klzák a motorový klzák sa považujú za rovnakú triedu lietadla (klzák).

Turistický motorový klzák

(Touring Motor Glider – TMG)

Motorový vetroň osobitnej triedy vybavený napevno vstavaným motorom a vrtuľou, ktoré sa nedajú zaťahovať. Musí byť schopný vzletu a stúpania vlastnou silou v súlade s jeho letovou príručkou.
Motorový vetroň ≠ TMG

Držiteľ preukazu SPL nie je oprávnený lietať na turistických motorových klzákoch (TMG), pokiaľ nesplní požiadavky stanovené v časti FCL.135.S a nemá kvalifikáciu TMG zapísanú v preukaze spôsobilosti.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia