DOPRAVNÝ ÚRAD

Kategorizácia lietadiel

Kategorizácia lietadiel, ktoré podliehajú pod pôsobnosť nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení („EASA lietadlá“) a lietadiel, ktoré nepodliehajú pod pôsobnosť nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení („iné ako EASA lietadlá“)  je stanovená v článku 1 a v článku 4 tohto nariadenia.

 

Tzv. EASA lietadlá

Za lietadlá, ktoré podliehajú pod pôsobnosť nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení (ďalej „EASA lietadlá“) sa považujú všetky lietadlá, ktoré sú osvedčené v súlade s legislatívou Európskej únie (ďalej iba „EÚ“) s požiadavkou, aby mali organizáciou EASA vydané alebo uznané typové osvedčenie, napr. L-13 Blaník. Vydané a uznané typové osvedčenia sú uvedené na webovej stránke EASA.

 

Iné ako EASA lietadlá, tzv. annex II lietadlá

Za lietadlá, ktoré nepodliehajú pod pôsobnosť nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení („iné ako EASA lietadlá“), sa považujú všetky lietadlá,, ktoré sú uvedené v prílohe II nariadenia (ES) 216/2008 v platnom znení (tzv. annex II lietadlá), nie sú predmetom EASA regulácie letovej spôsobilosti, ale sú pod dozorom jedného príslušného úradu podľa národných požiadaviek, napr. VT16 Orlík.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia