DOPRAVNÝ ÚRAD

Legislatíva

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (ďalej iba nariadenie 1178/2011)

L1 Spôsobilosť leteckého personálu

Postup Dopravného úradu pre prevod národného preukazu spôsobilosti pilota vetroňa na preukaz spôsobilosti pilota vetroňa (SPL)/ preukaz spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel na vetrone (LAPL(S)“ (postup č. 12/2017)

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia