DOPRAVNÝ ÚRAD

Oprávnenia a podmienky držiteľa LAPL(S)

Oprávnenia držiteľa LAPL(S)                                                                                     FCL.105.S a)

LAPL na vetrone oprávňuje držiteľa vykonávať funkciu veliaceho pilota (PIC) na vetroňoch a motorových vetroňoch.

Na uplatňovanie oprávnení na turistických motorových klzákoch (TMG) musí držiteľ spĺňať požiadavky uvedené v článku FCL.135.S.

 

Prepravovanie cestujúcich                                                                                        FCL.105.S.  b)

Držitelia LAPL(S) môžu prepravovať cestujúcich, až keď po vydaní preukazu spôsobilosti absolvujú 10 hodín letu alebo 30 vzletov vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na vetroňoch alebo motorových vetroňoch.

 

Držiteľ LAPL(S) nemajú oprávnenie poskytovať letový výcvik, vykonávanie praktických skúšok a preskúšaní odbornej spôsobilosti za odplatu.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia