DOPRAVNÝ ÚRAD

Osvedčenia inštruktora

  • Osvedčenie inštruktora FI(S) sa zapisuje do preukazu spôsobilosti.
  • Platnosť FI(S) je 3 roky.
  • Žiadateľ o osvedčenie musí spĺňať požiadavky nariadenia 1178/2011 podčasť J.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia