DOPRAVNÝ ÚRAD

Požiadavky na rozlietanosť SPL, LAPL(S)

Držitelia SPL môžu uplatňovať oprávnenia vyplývajúce z ich preukazu spôsobilosti, iba ak spĺňajú požiadavky na rozlietanosť  uvedené v článku FCL.140.S. LAPL(S) – Požiadavky na rozlietanosť.

 

a) Vetrone a motorové vetrone.

Držitelia LAPL(S) a SPL uplatňujú oprávnenia svojho preukazu spôsobilosti na vetroňoch alebo motorových vetroňoch, iba ak v priebehu uplynulých 24 mesiacov na vetroňoch alebo motorových vetroňoch s výnimkou turistických motorových klzákov absolvovali najmenej:

  • 5 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) vrátane 15 vzletov;
  • 2 výcvikové lety s inštruktorom.

 

b) Turistické motorové klzáky (TMG).

Držitelia LAPL(S) a SPL uplatňujú oprávnenia svojho preukazu spôsobilosti na turistické motorové klzáky, iba ak:

1. v priebehu uplynulých 24 mesiacov na turistickom motorovom klzáku absolvovali:

i) najmenej 12 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC), vrátane 12 vzletov a pristátí a

ii) opakovací výcvik trvajúci najmenej 1 hodinu celkového času letu s inštruktorom.

2. Ak má držiteľ  LAPL(S)  aj oprávnenia na pilotovanie letúnov, požiadavky uvedené v bode 1 sa môžu splniť aj na letúnoch.

 

c) Držitelia LAPL(S) a SPL, ktorí nespĺňajú požiadavky uvedené v písmene a) alebo b),

predtým než začnú znovu  uplatňovať svoje oprávnenia:

1. absolvujú preskúšanie odbornej spôsobilosti s examinátorom podľa druhu svojich oprávnení buď na vetroni, alebo na turistickom motorovom klzáku, alebo

2. vykonajú doplnkové lety alebo vzlety a pristátia s inštruktorom alebo samostatne pod dohľadom inštruktora s cieľom splniť požiadavky uvedené v písmene a) alebo b).

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia