DOPRAVNÝ ÚRAD

Preukaz spôsobilosti pilota vetroňov

EASA PREUKAZ SPÔSOBILOSTI  – SPL, LAPL(S)

  • Za „EASA preukaz spôsobilosti“ sa považuje preukaz spôsobilosti vydaný podľa nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení, príloha I, časť  FCL (v preukaze je uvedené: „Vydaný v súlade s časťou FCL.“).

Platnosť preukazu spôsobilosti podľa časti FCL nie je časovo obmedzená.

  • Žiadna osoba nesmie byť súčasne držiteľom viac ako jedného preukazu spôsobilosti na kategóriu lietadla vydaného podľa časti FCL.

 

NÁRODNÝ PREUKAZ SPÔSOBILOSTI – GLD

  • je preukaz spôsobilosti vydaný podľa štandardov ICAO (v preukaze spôsobilosti je uvedené: „Vydaný v súlade s normami ICAO“) podľa požiadaviek predpisu L1 Spôsobilosť leteckého personálu..
  • môže držiteľ využívať iba na nie EASA lietadlách registrovaných v registri lietadiel Slovenskej republiky vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky.
  • Tento preukaz je potrebné vymeniť na Dopravnom úrade za preukaz spôsobilosti podľa časti FCL (LAPL(S) alebo SPL najneskôr do 08. 04. 2018. Pri prevode národného preukazu na tzv. EASA preukaz spôsobilosti sa postupuje podľa postupu „Postup Dopravného úradu pre prevod národného preukazu spôsobilosti pilota vetroňa na preukaz spôsobilosti pilota vetroňa (SPL)/ preukaz spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel na vetrone (LAPL(S)“ (postup č. 12/2017).

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia