DOPRAVNÝ ÚRAD

Rozšírenie oprávnení na TMG

Oprávnenia LAPL(S) sa rozšíria na turistické motorové klzáky, keď pilot absolvuje v organizácii  schválenej na výcvik:

a)  najmenej 6 hodín letového výcviku na turistických motorových klzákoch vrátane:

1)  4 hodín letu s inštruktorom;

2)  samostatného preletu do vzdialenosti aspoň 150 km (80 NM), počas ktorého sa uskutoční 1 pristátie s úplným zastavením na inom letisku, ako bolo letisko odletu;

b) praktickú skúšku na preukázanie primeranej úrovne praktických zručností v turistickom motorovom klzáku. Žiadateľ počas praktickej skúšky preukáže examinátorovi aj primeranú úroveň teoretických vedomostí pre turistický motorový klzák v týchto predmetoch:

-        zásady letu,

-        prevádzkové postupy,

-        letové charakteristiky lietadla a plánovanie letu,

-        všeobecné vedomosti o lietadlách,

-        navigácia

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia